1°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • فهرست برداری و ثبت مشخصات درختان مشهد با استفاده از i-Tree

    فهرست برداری و ثبت مشخصات درختان مشهد با استفاده از i-Tree

    ارائه شده درشهرداری
    کلمات کلیدی :
    محمد وحدتی پناه فرزانه هژبری مشاورسازمان پارکها و فضای سبزمشهد مسئول واحد آمار و اطلاعات سازمان پارکها و فضای سبز مشهد چکیده : -از آنجایی که درختان بعنوان مهمترین شاخص فضای سبز شهری مطرح ...
    محمد وحدتی پناه
    فرزانه هژبری
    مشاورسازمان پارکها و فضای سبزمشهد
    مسئول واحد آمار و اطلاعات
    سازمان پارکها و فضای سبز مشهد
     
    چکیده :
     

    -از آنجایی که درختان بعنوان مهمترین شاخص فضای سبز شهری مطرح می باشند لذا بعنوان اولین گام در توسعه پایدار فضای سبز ،شناسایی و ثبت اطلاعات مربوط به در ختان شهری ضروری است، تا براساس تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده ، برنامه ریزی های لازم جهت حفظ و گسترش فضای سبز اعمال گردد.ضرورتی که با توجه به اصل 50 قانون اساسی و ماده 2 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، به طور عام جزو وظایف شهرداری و به طور خاص از وظایف سازمان پارکها (به عنوان متولی فضای سبز شهری )محسوب می گردد.

    -دراین راستا سازمان پارکها و فضای سبز مشهد، برای نخستین بار درکشور اقدام به آماربرداری و برداشت اطلاعات در ختان معابر و پارکهای سطح شهر با استفاده از بسته نرم افزاری i-Tree نموده است .

    -i-Tree بسته نرم افزاری کاملی برای تجزیه و تحلیل در ختان شهری است که علاوه بر تسهیل در فهرست برداری از درختان و پیگیری های نظارتی، باعث شناخت ساختار درختان شهری شده و کارآیی و ارزش آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.گزارشات این برنامه شامل منحنی ها، نمودارها و جداول می باشد که به مدیران فضای سبز کمک می کند تا با توجه به اعتبارات موجود بتوانند طرح ها و برنامه های خود را اجرا نمایند.

    -عملیات میدانی برداشت آمار درختان با استفاده از کامپیوترهای دستی (PDA) از مهر ماه سال جاری در پارک ملت مشهد به مساحت حدود 70 هکتار آغاز شد. در این روش پارک به 4  قسمت  و هر قسمت به چند بلوک تقسیم گردید و کلیه درختان موجود در هر بلوک با قطر تنه 5cm ([1]DBH=5cm) به بالا پلاک کوبی شدند، پس از نصب پلاک ها که دارای کد 9 رقمی  می باشد

    (2رقم اول کد نشان دهنده منطقه شهرداری ،رقم سوم ناحیه ،رقم چهارم کد ویژه که نشان دهنده مکان درخت که می تواند در حاشیه خیابان یا پارک یا آیلند وسط یا پادگان ها و...باشد و 5 رقم بعدی شماره درخت) اطلاعات ذیل برداشت شد:

     
    1-جنس و گونه درخت
    2-قطربرابر سینه DBH
    3-شرایط سرشاخه ها
    4-شرایط برگها
    5-درصد چوب مرده درخت
    6-تلاقی شاخه ها با سیم برق
    7-نیازبه هرس
    8-نیاز به قطاعی و...
    9-مشخصات مکانی GPS
    -پس از برداشت کامل اطلاعات ،درمرحله اولیه با استفاده از نرم افزار  MCTIنتایج ذیل به صورت گزارش و نمودار قابل دسترسی است :
    1-تعداد درختان به تفکیک جنس وگونه
    2-مشخص شدن وضعیت سنی هر جنس با توجه به DBH
    3-مشخص شدن وضعیت درختان از لحاظ آفات و بیماری ها
    4-مشخص شدن تعداد درختانی که نیاز به هرس دارند
    5-مشخص شدن تعداد درختانی که نیاز به قطاعی دارند
     
    -با استفاده از سایر برنامه های موجود دربسته نرم افزاری می توان نتایج زیست محیطی ذیل را نیز مشخص نمود :

    1-میزان آلودگی حذف شده توسط درختان شهری به صورت ساعتی و درصد بهبود کیفیت هوای مربوط به آن در طول یکسال محاسبه می شود (حذف آلودگی ازن ، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونو اکسید کربن و ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون)

    2-اثرات درختان بر مصرف انرژی ساختمان ها و اثرات بعدی روی آزاد سازی co2 صنعتی
    3-شاخص حساسیت زایی گرده درخت
    4-تاثیر نسبی گونه های درختی بر تشکیل مونواکسید کربن و ازن خالص در طول یک سال
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    2 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر