اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • نحوه مبارزه با آفات گیاهی
    تعداد بازدید :6250

    نحوه مبارزه با آفات گیاهی

    نحوه مبارزه با آفات گیاهی مبارزه با آفات گیاهی با توجه به تکنولوژی‌ جدید و گسترش سریع آن و صنعتی شدن شهرها، تغییرات مهم و اساسی در محیط زیست در جهت آلودگی‌های ناشی از مراکز صنعتی و بقایای مضر آنها و باعث آلودگی شدید و محیط زیست شده و اثرات ناگواری برای زندگی بشر ...

    مبارزه با آفات  گیاهی

     با توجه به تکنولوژی‌ جدید و گسترش سریع آن و صنعتی شدن شهرها، تغییرات مهم و اساسی در محیط زیست در جهت آلودگی‌های ناشی از مراکز صنعتی و بقایای مضر آنها و باعث آلودگی شدید و محیط زیست شده و اثرات ناگواری برای زندگی بشر و سایر حیوانات پدید آورده است ، با بی‌توجهی به مسائل فنی و استانداردهای بین المللی در ایجاد واحداث فضاهای سبز شهری ، آیندگان ، وارث ناهنجاری‌های زیادی خواهند بودکه در برخی موارد رفع این تنگناها و مشکلات غیر ممکن خواهد بود.
    از جمله مسائلی که در مجموعه فضای سبز شهری نباید مورد بی توجهی قرار گیرد، مسأله پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماریهای درختان فضای سبز بوده که دراین راستا، طی بررسی‌های بعمل آمده در ارتباط با شناسائی و مشخص نمودن آفات و بیماریهای کلیدی فضای سبز به تفکیک آفات ذیل معرفی می‌گردند:
     
     سوسک شاخک بلند درختان غیر مثمر: Aeolesthes sarta
    I � میزبان : درختانی چون صنوبر ، بید، چنار ، نارون و �
    II- مشخصات ظاهری: حشره کامل سوسکی به رنگ قهوه‌ای تیره مایل به سیاه بوده ، با شاخک‌های بلندتر از طول بدن (در افراد نر) یا هم اندازه طول بدن (در افراد ماده). حشره فوق نسبتاً درشت می‌باشد و براحتی قابل تشخیص می‌باشد.
    III- بیولوژی : لارو این حشرات بلافاصله پس از خروج از تخم ، پوست تنه درخت را سوراخ و وارد چوب می‌گردد و حدوداً دو سال در داخل تنه مشغول تغذیه و حفر دالان می‌باشد.
    IV- مبارزه: با توجه به اینکه حشرات فوق به درختان ضعیف حمله می‌کنند لذا در حال حاضر تقویت عمومی درختان (هرس مناسب ، آبیاری منظم، کوددهی و �) بهترین روش مبارزه محسوب می‌گردد و سایر روش ها در عمل کارایی چندانی ندارد.
     
     سوسک برگخوار نارون : Galerucella Luteola
    I-میزبان : به درختان نارون، داغداغان و آزاد حمله می‌کند.
    II- مشخصات ظاهری : حشره کامل ، سوسکی کوچک با قابالهای زرد رنگ بوده که بر روی آنها نوارهای طولی تیره رنگی دیده می‌شود که در اوایل بهار در اکثر درختان نارون به چشم می‌خورند.
    III- بیولوژی : حشرات کامل و لاروهای این حشرات از برگ درختان نارون تغذیه و در نتیجه این تغذیه برگها قلوه کن و یا توری می‌شوند، در نتیجه با کاهش سطح برگ، بمرور برگ درختان خزان نموده و درختان مذکور ضعیف شده و در صورت استقرار در سالهای متمادی، درخت آلوده از پای در می‌آید
    IV- مبارزه : در زمان ظهور حشرات و یا در زمان اوج پرواز با استفاده از سموم تماسی می توان ، از جمعیت آفت کاست. همچنین در مراحل بعدی با سمومی چون دیملیلین ( لاروکش ) با لاروهای این حشره مقالبه می گردد و بالاخرخ مبارزه نهائی ، زمان عزیمت لاروها از تنه درخت به سمت پایین بوده ، در این زمان 5/0 متر از دور تا دور تنه درختان را با سموم سیفی چون سوین ، سمپاشی نموده و به این طریق ،چنانچه روشهای قبلی تاثیری روی جمعیت افت نگذاشته باشد می توان روش اخیر را استفاده نمود ( نکته مهم در استفاده از سموم در این افت زمان مناسب استفاده می باشد)
    شفیره سوسک برگخوار نارون
     
    لارو سن سوم سوسک برگخوار نارون و خسارت آن از نمای نزدیک
    تودهتخم سوسک برگخوار
     
    دسته تخم سوسک برگخوار در سطح زیرین برگ نارون
     
     
    لارو کرم سفید
     کرم سفید ریشه : Polyphylla olivieri
    I-  میزبان : آفت فوق پلی فاژ بوده  بوده و به اکثر گونه‌های گیاهی صدمه می‌زند.
    II- مشخصات ظاهری: حشره کامل ، سوسکی درشت و به رنگ نخودی مایل به خاکستری رنگ بوده که در اواسط بهار در هنگام غروب خورشید در اکثر مناطق به چشم می‌خورد ، لاروهای ثوی و خمیده این سوسک، شیری رنگ و در اغلب خاکها بچشم می‌خورد.
    III- بیو لوژی : لارو این حشره پس از خروج از تخم ، وارد خاک شده و با تغذیه از ریشه گیاهان ، باعث پژمردگی و توقف رشد ، زردی و خشکی درختان و بوته های زینتی و ... می شود .لارو این آفت خشارتزا بوده و به راحتی با زبرو روکردن خاک قابل رویت می باشد.
    لاروها فوق پس از سه سال تغذیه ، تبدیل به حشره کامل 9 شده و از خاک خارج می گردند.
    IV- مبارزه : - محلولپاشی و شخم خاک پای گیاه با سمومی چون سوین و لیندین و یا دیازینون و �.
    - کلش و زیر و رو نمودن خاک و در معرض هوا و نور خورشید قرار دادن لارو نیز در کاهش جمعیت آن مؤثر است.
    کرم سفید در ریشه ترون(بزرگنمائی)
     
     شته‌ها : Aphis
    I- میزبان: افت فوق پلی فاژ بوده و به اکثر گونه‌های گیاهی خسارت وارد می کند.
    II- مشخصات ظاهری: حشراتی کوچک که اندازه آنها بین 3-1 میلیمتر متغیر است و غالباً بصورت دسته جمعی زندگی می کنند این حشره در طبیعت در رنگهای متفاوتی دیده می شود
    III- بیولوژی : این حشرات با استفاده از خرطوم خود از شیره گیاهی ‌مکیده و با این عمل، موجب ضعف، زردی، بد شکلی ، دفرمه شدن و ریزش گل و میوه و تولید عسلک (مواد چسبناک مثل عسل روی گیاه) می‌گردند.
     عسلک خود موجبات جلب گرد و غبار و دوده و در نتیجه کاهش فتوسنتز و مسدود شدن روزنه‌های تنفسی گیاه می‌گردد و خود بعنوان عامل ثانوی باعث تشدید خسارت می گردد.
    IV- مبارزه:
    - شستشوی گیاه با فشار آب ، هرس قسمتهای آلوده و تقویت گیاه
    - استفاده از ارقام مقاوم وهمچنین سود جستن از حشرات بیولوژیک ودشمنان طبیعی (کفشدوزک ، بالتوری و000)
    - استفاده از سموم تماسی ویا نفوذی
     
     مگس سفید گلخانه: Trialeurodes Vaporariorum
    I-میزبان : این حشره گونه‌ای پلی فاژ بوده ومخصوص گلخانه‌ها ونواحی نیمه گرمسیر می‌باشد.
    II- مشخصات ظاهری :
    حشره کامل نر و ماده هر دو بالدار کوچک و فعال می باشند، به رنگ سفید بوده و به هیچ وجه با مگس های حقیقی و گونه های ردیف دو بالان ارتباطی ندارد.
    III- بیولوژی : حشرات فوق مکنده بوده و با تغذیه از شیره گیاهی باعث ایجاد نقاطی بی‌رنگ روی برگ وهمچنین ضعف وزردی گیاه می‌شوند. واین آفت نیز مانند سایر آفات مکنده باعث ترشح عسلک می‌شود. و آلودگی با سیاهی برگ و سرشاخه همراه می باشد
    IV- مبارزه : با استفاده از سموم فسفره تماسی ویا نفوذی می‌توان جمعیت آن را کاهش داد، همچنین با استفاده از تله‌های زرد چسبنده، سبب جلب حشرات به سمت کارت‌های فوق شده و سبب کاهش جمعیت آن می گردد.
     
     کنـه‌ها :
    I � میزبان : این آفت گونه ای پلی فاژ می‌باشد و در بهار مصادف با شروع گرما ، فعالیت خود را آغاز می‌کند.
    II- مشخصات ظاهری : ازخانواده عنکبوتیان وبسیار ریز بوده، بطوریکه بزحمت با چشم غیر مسلح دیده می‌شود به رنگهای متفاوتی در طبیعت به چشم می‌خورند.
    III- بیولوژی : این گونه نیز جزء آفات مکنده می‌باشد وبا تغذیه از شیره گیاهی موجب ضعف گیاه و ریزش برگها می‌گردد. همچنین در گونه‌ای از این آفت با تولید تارهای در سطح برگ موجب جلب گرد وغبار ودوده بروی برگ شده و باعث مسدود شدن راههای تنفسی و فتوسنتز گیاه می‌گردد کنه‌ها به محض گرم شدن هوا فعالیت خود را آغاز نموده و بسرعت تکثیر می‌یابند.
    IV- مبارزه :
    - شستشوی درختان وگیاهان با استفاده از ترکیبات صابونی باعث کاهش جمعیت این آفت می‌گردد.
    - همچنین با استفاده از کنه‌کش و یا ترکیبات روغنی موجود در بازار نیز در تراکمهای بالای این آفت و خسارت شدید توصیه می گردد .
     
     آبدزدک: Gryllotalpa  
    حشره ای پلی فاژ بوده وبه ریشه اغلب گیاهان زینتی در باغ وباغچه حمله کرده و درحین حفر دالانهایی داخل خاک ، باعث بالاترشدن سطح خاک دالان ها به نسبت سطوح اطراف میشوند ، که از این لحاظ جلب توجه میکند.
    بیولوژی وخسارت :
    حشره کامل بطول 50-60 سانتیمتر وبرنگ عمومی قهوه ای تیره با پاهای جلویی قوی وبزرگ می باشد.
    حشره ماده تخمهای خود را زیر خاک و درداخل لانه ای که درست نموده است ، قرار میدهد. حشره ای شب فعال بوده وبه سمت نور پرواز میکنند. روزها، داخل زمین ودالانهای تعبیه شده بسربرده وبااریک شدن هوا ، از خاک خارج وبه اطراف محل خروج خود حرکت مینمایند.
    مبارزه :
    با قرار دادن قوطی های حلبی خالی ،درقسمتهای مختلف باغ ویا باغچه و خارج نمودن کمی ازلبه قوطی از خاک و سپس ریختن مقداری گازوئیل و یا نفت در ته قوطی براحتی میتوان این حشرات را بدام انداخته و سبب کاهش خسارت آنها شد . درسطوح وسیع نیزمیتوان با غرقاب زمین های زراعی ،کلش خاک (که سبب تخریب لانه های حشره میگردد) وبا استفاده از طعمه های مسموم باعث کاهش تراکم آفت شد .