اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • معاونین و مدیران

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    تلفن تماس

    سید محمد هادی برهانی

    معاون فنی

    36655121

    مجتبی آرامی

    معاون اداری و مالی

    36654820

     علی خدادادی

    مدیر آمار و برنامه ریزی

    ( داخلی330) 3-36910631

    نازیما نادرپور

    مدیر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

    ( داخلی392) 3-36910631

    عبد ا .. سلطان احمدی

    مدیر تامین و توزیع منابع  آبی

     ( داخلی367) 3-36910631

    علی صادق زاده

    مدیر جنگلداری شهری

    33400320

    بهروز آذرلی

    مدیر تولیدات

    33400276

    مجید یزدی

    کارشناس مسئول دفتر فنی و رسیدگی پیمان

     

    ( داخلی353) 3-36910631

    سید هدایت محسنی

    رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 

    38640105

    پروین فدائیان

    مسئول کمیسیون ماده 7 و سرپرست حقوقی ( داخلی341) 3-36910631
    سمانه حسین پوران
    سرپرست امور قراردادها ( داخلی305) 3-36910631
    سهیلا لطفعلی نیا کارشناس مسئول تحقیقات و ترویج
    38640205

    علیرضا کفاش

    مسئول کارپردازی

    36655122

    بابک ابراهیمی
    مسئول روابط عمومی

    36910612

    نسیم زرین
    کارشناس مسئول پارک موضوعی دانش 35252746
    غزاله بنی خلیل
    کارشناس مسئول پارک بانوان ریحانه 33400432
    ظفر محمد رجب نژاد
    کارشناس مسئول باغ گیاه شناسی و پارک مینیاتوری

    34488828 - باغ گیاه شناسی

    35244220- پارک مینیاتوری

    نیره موسوی
    کارشناس مسئول پارک موضوعی گلها 38640105
    رضیه سلطانی مدیر امور مالی ( داخلی318) 3-36910631
    مجتبی زمانی
    رئیس اداره امور اداری پشتیبانی
    ( داخلی345) 3-36910631
    احسان صمیمی
    مسئول امور نظارت بر بهره برداری پروژه های اقتصادی
    36910631

     

     

    تعداد بازدید :9935
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: