اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • ارکان سازمان

    1 –آقای محمد رضا کلائی - رئیس شورای سازمان

    آقای تقی زاده خامسی - شهردار وقت ( عضو سابق )

    آقای مرتضوی – شهردار وقت مشهد ( عضو سابق )

    آقای مهندس پژمان - شهردار وقت مشهد ( عضو سابق)

    آقای مهندس بنی هاشمی-شهردار وقت مشهد-( عضو سابق)

    آقای مهندس نوروزی - شهردار وقت مشهد( عضو سابق)

    آقای مهندس محمد وکیلی - شهردار وقت مشهد ( عضو سابق)

    آقای مهندس امیری پور - شهردار وقت مشهد ( عضو سابق)

    2- آقای دکتر یعقوبی - سرپرست معاونت خدمات شهری

    آقای دکتر کاظمی – معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری

    آقای دکتر طباطبائی یزدی- معاون وقت خدمات شهری شهرداری

    آقای مهندس جوانشیر - معاون وقت خدمات شهری

    حاج آقای عربی - معاون وقت خدمات شهری

    آقای مهندس حقی-معاون وقت خدمات شهری

    3- آقای علوی مقدم – مدیر کل سابق دفتر شهری استانداری خراسان

    آقای مهندس داروغه - مدیر کل وقت دفتر شهرو روستای استانداری خراسان رضوی

    آقای مهندس علی اکبر امدادی- مدیر کل وقت دفتر شهرو روستای استانداری خراسان رضوی

    آقای مهندس تکفلی- مدیر کل وقت دفتر شهرو روستای استانداری خراسان رضوی

    4- آقای فرج ا.. شهریاری- عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز

    آقای مهندس اسماعیل افسر پناه - مشاورگروه کشاورزی سازمان اقتصادی آستانقدس

    آقای سررشته دار-معاون وقت املاک و کشاورزی آستان قدس

    5- آقای هادی باقری - مدیر کل سابق  اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی

    آقای مهندس زینل پور – نماینده اداره کل منابع طبیعی

    آقای مهندس امین صلاحی- نماینده وقت اداره کل منابع طبیعی

    آقای مهندس سلیمانیان - نماینده وقت اداره کل منابع طبیعی

    آقای مهندس زادبر - نماینده وقت اداره کل منابع طبیعی

    6- آقای مهندس فکور – کارشناس استانداری خراسانرضوی

    آقای مهندس احمدیان - معاون مدیر کل دفتر استانداری خراسان

    آقای مهندس ایزدی  - مدیر کل وقت دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

    آقای مهندس بیدآبادی - مدیر کل وقت دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

    آقای مهندس لعل – مدیر کل وقت دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

    آقای مهندس مقدوری-مدیر کل  وقت دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

    7-آقای محمد اسماعیل نیا - جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

    آقای دکتر خسروجردی – رئیس مرکز تحقیقات طرق

    آقای دکتر راشد محصل - عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی

    آقای مهندس جعفریان -معاون وقت سازمان کشاورزی


    اعضا هیئت مدیره سازمان از بدو تاسیس

    1- آقای دکتر یعقوبی - سرپرست معاونت خدمات شهری - – رئیس هیئت مدیره

    آقای دکتر کاظمی – معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری
    آقای دکتر طباطبائی یزدی- معاون وقت خدمات شهری شهرداری
    آقای مهندس جوانشیر - معاون وقت خدمات شهری شهرداری
    حاج آقای عربی - معاون وقت خدمات شهری شهرداری
    آقای مهندس حقی-معاون وقت خدمات شهری
    آقای مهندس علیرضا هوشنگ نژاد

    2- آقای دکتر نوید سهامی (عضو اصلی)

    آقای دکتر طباطبائی

    آقای مهندس مجید محمدی فر

    آقای دکتر حسین توکلی

    آقای دکتر انصاری

    آقای مهندس علی عطار

    3- آقای دکتر علی رضا عرفانی ( عضو اصلی)

    آقای مهندس رضا ولی زاده

    آقای دکتر ناصر شاهنوشی

    آقای مهندس اکبر زاده

    آقای مهندس فریدونی

    آقای مهندس امینیان

    مدیران عامل سازمان از بدو تاسیس
    آقای مهندس احمد رضا سلامی
    از آذرماه 83 تاکنون
    آقای مهندس محمد حسن توکلی
    از آبان ماه 78 تا آذر ماه 83
     
    آقای مهندس فضل ا... زرین
    از آذر ماه 71 تا آبان ماه 78
     
    بازرسی (حسابرسی) سازمان از بدو تاسیس

     

      از تا
    موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب 86/2/17 تا کنون
    شرکت پویندگان پارس حساب 85
    86/2/17
    شرکت رهنمود ثامن 82
    84
    مؤسسه رهیافت 81/10/1
    82
    آقای دکتر ودیعی
    79/7/18
    81/10/1
    آقای صادق زاده 78
    79/7/18

     

    تعداد بازدید :7324
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: