اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • خطّ مشی کیفیّت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
    _ بهبود مستمرّ خدمات و فرآیندهای سازمان در راستای برآورده شدن نیازهای مشتریان و ارتقاء سطح رضایت ایشان
     
    _ تلاش در راستای افزایش رضایتمندی و آگاهی شهروندان از طریق اطلاع رسانی ، برگزاری دوره های آموزشی  و جلب مشارکت ایشان
    در جهت توسعه و نگهداری فضای سبز شهری
     
    _ مطالعه و تحقیق در خصوص موارد مرتبط با توسعه و نگهداری فضای سبز شهری
     
    _ توسعه کیفی منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های سازمان از طریق ارتقاء مستمر دانش ، مهارت و توانایی

    _ تلاش در جهت شناسائی ، بکارگیری و توسعه سیستمهای نوین در راستای بهبود وتوسعه پایدار فضای سبز شهری


    تعداد بازدید :4637
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: