5°C ابری
اوقات شرعی
 
     
   • آبنما
    طرح مطالعاتی جامع بازسازی و بهسازی آبنماهای سطح شهر و تدوین دستورالعمل

    طرح مطالعاتی جامع بازسازی و بهسازی آبنماهای سطح شهر و تدوین دستورالعمل

    نتیجه:

    در این طرح با بهره گیری از سبک های موجود در معماری منظر و شرایط محیطی و توجه ویژه به نقش آب از طریق ایجاد آبنما، بازی با آب و مسیرهای کنار آب و ترکیبات نور و آب، مصالح ،‌تلفیق گیاهان و مصالح به خصوص سنگها و تنوع استفاده از آنها در نقاط مختلف ، فضاهای ورودی و منظر آبنما از دید عابر و وسایل نقلیه و .. سعی در شناخت عوامل ناهمگون شده که می توانند به هریک از موارد اشاره شده زیان وارد نماید. اصلاحات لازم برای نیل به هدف و ایجاد آبنمای پایدار و اثرگذار عنوان و نتایج جمع بندی گردیده است.   

     

     

    تعداد بازدید :3929
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: