4°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • کوهسنگی
    طرح مطالعاتی بررسی شیوه ها و راهکارهای افزایش امنیت اجتماعی شهروندان در فضای سبز شهری با تأکید بر پارکهای منطقه ا ی( ملت، کوهسنگی و ...)

    طرح مطالعاتی بررسی شیوه ها و راهکارهای افزایش امنیت اجتماعی شهروندان در فضای سبز شهری با تأکید بر پارکهای منطقه ا ی( ملت، کوهسنگی و ...)

    هدف:

    وجود فضاهای عمومی در شهر و دسترسی به آنها از شرایط اساسی مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهر محسوب می شود؛ چنانچه دسترسی به عرصه عمومی برای همه افراد جامعه به طور نسبتاً یکسان فراهم شود، انزوا و جدایی اجتماعی کاهش می یابد و در نتیجه تنوع فرهنگی موجود در شهر که ممکن است عامل تهدید کننده نظم اجتماعی باشد، تبدیل به یک فرصت و سرمایه اجتماعی برای توسعه اجتماعی شهر می گردد. 

    از جمله شرایط لازم برای دسترسی یکسان شهروندان به فضاهای عمومی، امنیت این فضاها است؛ وجود ناامنی در فضاهای عمومی، شهروندان را برای حضور در این فضاها در وضعیت نابرابر قرار می دهد و به عنوان عاملی اخلالگر در مسیر فرآیندهای مشارکت اجتماعی، جامعه پذیری و همنوایی که برای تعادل نظام اجتماعی شهر ضروری هستند  قرار می گیرد.  

    براساس شواهد موجود، میزان ناامنی در پارکهای مشهد نگران کننده است؛ چنین وضعیتی نشان از وجود اختلال و ناکارآمدی در فضای عمومی شهر است؛ زندگی سالم در شهر بزرگی مثل مشهد مستلزم کارآمدی انواع فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی است. وقتی پارک که بخش عمده ای از فضای عمومی است، کارکرد لازم را برای زندگی اجتماعی ندارد، زندگی آرام و سالم در سایر فضاهای شهری به راحتی امکان نخواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی در پارکهای مشهد است. در این طرح ضمن بیان تعاریف شامل تعریف امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی در ایران و جهان سوم، امنیت اجتماعی در پارک، تحلیل ثانوی داده های موجود ، ‌مطالعات کیفی در تعدادی از پارکهای بزرگ مشهد بیان شده است. همچنین در فصل پایانی، جمع بندی یافته ها و ‌نتیجه گیری و همچنین راهکارهای لازم برای ارتقای سطح امنیت اجتماعی در پارکها ارائه شده است.
    تعداد بازدید :4790
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: