27°C 
اوقات شرعی
 • دوشنبه،01 مرداد 1397
 • ورود
 
     
   • مدارس
    طرح تشویق مدارس به منظور فرهنگ سازی و حفظ و گسترش فضای سبز، با روش تعیین ارزش های زیست محیطی فضای سبز برای دانش آموزان با تکیه بر افزایش آگاهی و درایت ایشان به موضوع، طراحی، مطالعه و تحقیق در موضوع فضای سبز از سال 1388 آغاز گردید .

     

    تعداد بازدید :4285
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: