اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • سوالات و پاسخ های مربوطه
    1: ویژگی های مکان های مستعد کاشت درخت مقابل منازل به چه نحوی می باشد؟
    تعداد بازدید : 4

    2: نحوه کاشت رایگان نهال توسط سازمان پارک ها و فضای سبز به چه طریقی است؟
    تعداد بازدید : 6

    3: فارغ التحصیلان کشاورزی در مناقصات شهرداری به چه نحوی می توانند شرکت نمایند ؟
    تعداد بازدید : 24

    4: برای قطع درختی که مقابل منزل و یا محل کار مزاحمت ایجاد کرده است باید به چه شکل اقدام نمود؟
    تعداد بازدید : 15

    5: اگر یک طرح پژوهشی و یا مطالعاتی در زمینه فضای سبز داشته باشیم به کجا مراجعه نماییم ؟
    تعداد بازدید : 9

    6: به چه نحو می توان از تخفیف عوارض شهرداری در خصوص کاشت و نگهداری درختان استفاده نمود ؟
    تعداد بازدید : 3

    7: اگر برای انتخاب موضوع پایان نامه خود مایل به کار بر روی موضوعات فضای سبز باشیم به کجا مراجعه نماییم ؟
    تعداد بازدید : 1

    8: اگر مایل به تهیه گل و یا نهال از تولیدات شهرداری باشیم به کجا باید مراجعه نماییم ؟
    تعداد بازدید : 4

    9: اگر درختی بر روی وسائط نقلیه ، منزل و یا فردی سقوط کرد ، خسارت آن را چگونه اخذ نماییم ؟
    تعداد بازدید : 2

    10: اگر شاخه های درخت مقابل منزل یا مغازه مزاحمت ایجاد کرده باشد برای هرس آن به کجا مراجعه نماییم ؟
    تعداد بازدید : 1

    برگشت به بالا