اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    نوشته شده توسط :
    بیماری پژمردگی فوزاریومی و نماتود مولد گره دو بیماری بسیار مهم گوجه فرنگی هستند. کاربرد سموم شیمیایی به دلیل تاثیر سوء آنها بر روی محیط و انسان رو به کاهش است.
    نوشته شده توسط :
    کاشت یک درخت وقت چندانی نمی گیرد، اما چگونگی انجام آن بر ماندگاری درخت تاثیر بسزایی دارد. چگونگی انتخاب نهال از خزانه: -عدم انتخاب نهالهایی با ریشه های آسیب دیده و حلقوی - عدم انتخاب نهال آسیب ...
    نوشته شده توسط :
    وقتی یک درخت خوب می خرید آن را درست بکارید و به خوبی از آن مراقبت کنید. شما و درختتان از جهات بسیار برای سالهای طولانی به یکدیگر فایده می رسانید. وقتی یک درخت نامرغوب می خرید حتی اگر در کاشت و ...
    نوشته شده توسط :
    محمد وحدتی پناه فرزانه هژبری مشاورسازمان پارکها و فضای سبزمشهد مسئول واحد آمار و اطلاعات سازمان پارکها و فضای سبز مشهد چکیده : -از آنجایی که درختان بعنوان مهمترین شاخص فضای سبز شهری مطرح ...