اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    پارک خطی آزادی - میثاق
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :از ابتدای میثاق تا آزادی 76
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3684

    سال تاسیس = 1392

    سایر :
    خطی سیس آباد فاز 2
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :رسالت 81 شهرک امید
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 20000 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    پارک خطی حاشیه رسالت
    تعداد بازدید : 6
    آدرس :رسالت شمالی - حدفاصل رسالت 71 به سمت قبرستان
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 13500 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    پارک باغو
    تعداد بازدید : 6
    آدرس :ضلع غربی بلوار خواجه ربیع - حاشیه کال دروی - حدفاصل چراغچی 1 تا 5
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 8800 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    آدرس :انتهای جاده سیمان - شهرک مهرگان - حاشیه خیابان امام رضا
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 12000 مترمربع

    سال تاسیس = 1396

    سایر :
    پارک خطی حاشیه سعادت
    تعداد بازدید : 3
    آدرس :بین سعادت 13 - 25
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2469 مترمربع

    سال تاسیس = 1396

    سایر :
    پارک آزادی 89
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :آزادی 89
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 1650 مترمربع

    سال تاسیس = 1396

    سایر :
    پارک خطی فاطمیه
    تعداد بازدید : 7
    آدرس :حدفاصل حسابی تا میثاق
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 21437 مترمربع

    سال تاسیس = 1396

    سایر :
    پارک آزادی 103
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :آزادی 103
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3000 مترمربع

    سال تاسیس = 1396

    سایر :
    پارک خطی رستگاری
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :حاشیه بلوار رستگاری حدفاصل میدان عفاف تا امامیه
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 11780 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک خطی آفتاب فاز 2
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :حاشیه بلوار امام علی - ادیب تا فلاحی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 50000 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک ورودی رفیعی
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :ابتدای بلوار شهید رفیعی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 10000 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک راستی 2
    تعداد بازدید : 4
    آدرس : راستی 2
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3300 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک موضوعی دانش غربی
    تعداد بازدید : 6
    آدرس :حاشیه بلوار امام علی - شریعتی تا نهضت
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 48748 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک ادیب 19
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :ادیب 19
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 7342 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    بوستان فاطمیه
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :بلوار فلاحی - بلوار فاطمیه - فاطمیه 17
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 1380 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    بوستان فدک
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :فلاحی38/13
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 26000 مترمربع

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    آدرس :حاشیه بلوار آزادی - حدفاصل آزادی 58 تا سه راه دانش
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 5490 مترمبع

    سال تاسیس= 1394

    سایر :
    فلاحی 50/5
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :آزاده 18-26
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 17136 مترمربع

    سال تاسیس= 1394

    سایر :
    بوستان پیروز
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :فلاحی 50/5
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 8504 مترمربع

    سال تاسیس = 1394

    سایر :
    شریعتی 58
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :شریعتی 58
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 22459 مترمربع

    سال تاسیس = 1394

    سایر :
    پارک موضوعی دانش شرقی
    تعداد بازدید : 5
    آدرس :حاشیه بولوارامام علی بین ابرار و شریعتی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 32000 مترمربع

    سال تاسیس = 1393

    سایر :
    پارک فلاحی 2
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :بلوار فلاحی- حاشیه خیابان فلاحی2
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3400 مترمربع

    سال تاسیس = 1393

    سایر :
    پارک حجاب 13-15
    تعداد بازدید : 8
    آدرس :بلوارحجاب،حجاب 13-15
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2000 مترمربع

    سال تاسیس = 1393

    سایر :
    پارک نیکی9
    تعداد بازدید : 4
    آدرس : نیکی9
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2700 مترمربع

    سال تاسیس = 1393

    سایر :