اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    احداث پارک خطی فلسطین 26
    تعداد بازدید : 26
    آدرس :خیابان فلسطین 26
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 3700 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    پارک خطی فلسطین 19
    تعداد بازدید : 24
    آدرس :بلوار فلسطین - فلسطین 19
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 472 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    آدرس :بلوار ناصر خسرو چکی شهید عباسی
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 479 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک ماه ( 512 دستگاه)
    تعداد بازدید : 29
    آدرس :بلوار سازمان آب (شهید صادقی) – حاشیه بلوار ارشاد
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 84741 مترمربع

    سال تاسیس: 1351

    سایر :
    پارک خطی کال نسترن
    تعداد بازدید : 366
    آدرس :خیام 11 تا ملک آباد ( خطی )
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 14771 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سال توسعه: 1395و1391

     

     

     

     

     

     

     

    سایر :
    آدرس :سجاد - خیابان بهارستان 10/1 - خیابان لاله
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 19740 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سال توسعه: 1392

    سایر :
    پارک خطی شهید منتظری
    تعداد بازدید : 347
    آدرس :حد فاصل میدان ملک آباد تا میدان جمهوری
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 9000 مترمربع

    سال تاسیس: 1389

    سایر :
    پارک خطی خیام (فاز 1و2و3)
    تعداد بازدید : 323
    آدرس :بلوار خیام- حاشیه کال (از ملک آباد تا بلوار فردوسی)
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 16118 مترمربع

    سال تاسیس: 1382-1387

    سایر :
    پارک ادب (کودک)
    تعداد بازدید : 486
    آدرس :سه‌راه ادبیات- خ شهید اسدا... زاده 2
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 2511 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

    سایر :
    پارک فرهاد
    تعداد بازدید : 308
    آدرس :بلوار ملک آباد – خیابان فرهاد – فرهاد 22
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1154 مترمربع

    سال تاسیس: 1383

    سایر :
    پارک قائم (قائم29)
    تعداد بازدید : 363
    آدرس :پنجراه سناباد – ابتدای قائم 29
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 4153 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک بابک
    تعداد بازدید : 329
    آدرس :خیابان کلاهدوز – حدفاصل بابک و سلمان 4
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 3570 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک سینا
    تعداد بازدید : 311
    آدرس :خیابان ابن سینا- مقابل البسکو
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1122 مترمربع

    بازپیرایی: 1382

    سایر :
    پارک شیرین (راهنمایی20)
    تعداد بازدید : 306
    آدرس :راهنمایی 20
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 3135 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک آپادانا (افرا)
    تعداد بازدید : 264
    آدرس :بلوار شهید صادقی – خیابان آپادانا
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1185 مترمربع

    سال تاسیس:1382

    سایر :
    پارک صفا (شیرین)
    تعداد بازدید : 330
    آدرس :خیابان فلسطین- فلسطین 17- پشت بازار فلسطین
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 2163 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک ابونصر
    تعداد بازدید : 282
    آدرس :بلوار کلاهدوز - حدفاصل بابک و ابونصر- سلمان 2
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 3568 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک کلاهدوز (جدید)
    تعداد بازدید : 367
    آدرس :بلوار کلاهدوز – بین کلاهدوز 9و7
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1880 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک یاسمن
    تعداد بازدید : 365
    آدرس :بلوار سجاد – انتهای یاسمن
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2520 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک قبا
    تعداد بازدید : 364
    آدرس :بلوار خیام – خیام 21 ( جنب مسجد قبا)
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 811 مترمربع

    سال تاسیس: 1382

    سایر :
    پارک بنفشه
    تعداد بازدید : 539
    آدرس :بلوار سجاد- خیابان بنفشه – بنفشه 6
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 4957 مترمربع

    سال تاسیس: 1380

    سایر :
    پارک سلمان فارسی
    تعداد بازدید : 437
    آدرس :خیابان سلمان فارسی- نبش سلمان فارسی4
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1216 مترمربع

    سال تاسیس: 1380

    سایر :
    پارک جامی
    تعداد بازدید : 805
    آدرس :بلوار سجاد- خیابان جامی- حامد جنوبی 9
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 8916 مترمربع

    سال تاسیس: 1379

    سایر :
    پارک پیام
    تعداد بازدید : 282
    آدرس :بلوار شهید دستغیب - خیابان پیام - پیام 10
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 4850 مترمربع

    سال تاسیس: 1379

    سایر :
    پارک شهید بخارایی
    تعداد بازدید : 462
    آدرس :خیابان راهنمایی - بین راهنمایی 15-13
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 12562 مترمربع

    سال تاسیس: 1372

    سایر :