اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    آدرس :بلوار خیام شمالی به طرف مسجد الفارق - جنب سوله سپاه
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2200 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    آدرس :حاشیه بزرگراه شهید چراغچی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 8000 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    پارک آلاله (فتح)
    تعداد بازدید : 21
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی- خ بهاران یک (خ فتح 9)
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 4699 مترمربع

    سال تاسیس: 1383

    سایر :
    خطی حاشیه کل خیام
    تعداد بازدید : 25
    آدرس :حدفاصل پل روسها تا عبدالمطلب
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 6600 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    آدرس :انتهای بلوار خیام شمالی - اراضی اسماعیل آباد جنب قبرستان
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 6500 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    نجف 29
    تعداد بازدید : 24
    آدرس :بلوار توس - توس 65 - نجف 29
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 6000 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    توس 81
    تعداد بازدید : 31
    آدرس :بلوار توس - انتهای توس 81
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 9300 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    پارک خطی بلوار کارگر
    تعداد بازدید : 20
    آدرس :تقاطع توس- بلوار کارگر
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 14000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک توس 81/1
    تعداد بازدید : 22
    آدرس :بلوار توس- توس81/1(شهید علیزاده یک)
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 760 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک توس 87
    تعداد بازدید : 32
    آدرس :بلوار توس- توس 87
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 3500 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    چراغچی2-4
    تعداد بازدید : 24
    آدرس :بین چراغچی 2 و 4
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 690 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    نوائی4
    تعداد بازدید : 21
    آدرس :نوائی4
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 886 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    پارک شهرک پردیس( عتیق)
    تعداد بازدید : 23
    آدرس :بلوار خیام شمالی، خیابان عتیق
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 10000 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک پرنیان
    تعداد بازدید : 22
    آدرس :بلوار هدایت - حدفاصل هدایت 26-24
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 10300 مترمربع

    سال تاسیس: 1388

     

    سایر :
    پارک خطی تلاش
    تعداد بازدید : 23
    آدرس :خیابان تلاش
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 10978 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    پارک خطی خیام فاز 3 , 4 , 5
    تعداد بازدید : 24
    آدرس :حاشیه کال خیام مقابل بوستان حجاب - فاز 4 ( انتهای هدایت 35 ) فاز 5 ( خیام 63 - فیروزه 20 )
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 19944 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سال توسعه: 1395 و 1396

    سایر :
    آدرس :حاشیه کال فرامرز- حدفاصل یاس 12 تا خیام دو طرف کال
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 14900 مترمربع

    سال تاسیس: 1391

    سایر :
    پارک چراغچی 25
    تعداد بازدید : 23
    آدرس :چراغچی 25
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4500 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سال توسعه: 1396

    سایر :
    آدرس :حاشیه صد متری حدفاصل خ نیلوفر تا خ خیام
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 7935 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    آدرس :فرامرزعباسی- ثمانه11
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1790 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    آدرس :فرامرز عباسی - ثمانه 9
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1560 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک محلی توس 33
    تعداد بازدید : 71
    آدرس :توس 33، سومین کوچه سمت راست
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1200 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک راش
    تعداد بازدید : 27
    آدرس :بلوار شفا - شفای 49
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3941 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

    سایر :
    آدرس :بلوار طوس - طوس 43
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت : 3200 متر مربع

    سال تاسیس : 1389

    سایر :
    آدرس :تقاطع عبد المطلب تا هدایت
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت : 7300 متر مربع

    سال تاسیس : 1391

    سال توسعه:  1392

    سایر :