اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    خطی بابا نظر
    تعداد بازدید : 32
    آدرس :حدفاصل آوینی تا شهرداری منطقه 4
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 6000 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    آدرس :بزرگراه بابانظرحدفاصل بابانظر41تا53
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 10000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    آدرس :انتهای پنجتن 55 -انتهای شهید کمالی 16
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 26000 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    آدرس :انتهای پنجتن 55 - نبش شهید کمالی 16
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 10000 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    پارک انصاری (اقاقیا)
    تعداد بازدید : 27
    آدرس :طبرسی دوم، طبرسی شمالی17 به سمت داخل
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 13700 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    خطی صدمتری -ضلع شرقی
    تعداد بازدید : 325
    آدرس :حاشیه صد متری - بین همت 43 و 45
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 2000 مترمربع

    سال تاسیس: 1388

    سایر :
    پارک آرامش
    تعداد بازدید : 306
    آدرس :حد فاصل التیمور و پنجتن
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 9800 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    پارک شهید حکیمی
    تعداد بازدید : 259
    آدرس :تلگرد–روبروی اراضی بسیجیان- خ صاحبدلان11
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1100 مترمربع

    سال تاسیس: 1385

    سایر :
    پارک ارم
    تعداد بازدید : 272
    آدرس :پنجتن 45
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 140638 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

    سایر :
    آدرس :گلشهر 8- صادقیه 16- جنب پایگاه بسیج
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 15400 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

    سایر :
    پارک بهشت
    تعداد بازدید : 235
    آدرس :انتهای خیابان شهید مفتح- میدان مفتح
    تلفن :
    توضیحات :

     

    مساحت: 157832 مترمربع

    سال تاسیس: 1379

    سال توسعه: 1387

    سایر :
    پارک بسیج
    تعداد بازدید : 312
    آدرس :صدمتری کمربندی- بین پل فجر و تقاطع گلشهر
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 154616 مترمربع

    سال تاسیس: 1378

    سال بازپیرایی: 1383

    سایر :
    پارک سرو (بالندری)
    تعداد بازدید : 306
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی– طبرسی3 – روبروی مدرسه استثنائی
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 5400 مترمربع

    سال تاسیس: 1375

    سایر :
    پارک سجاد( شکوفه)
    تعداد بازدید : 288
    آدرس :ابتدای پیچ پنج‌تن – خیابان شهید کارگزار- انتهای وحید 19
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 1461 مترمربع

    سال تاسیس: 1371

    سایر :
    بوستان زیتون
    تعداد بازدید : 293
    آدرس : انتهای سی متری طلاب (خیابان شهید مفتح) روبروی پارک امت- نبش مفتح 38
    تلفن :
    توضیحات :

     مساحت: 16446 مترمربع

    سال تاسیس: 1362

    سایر :