اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    پارک خطی رستمی16
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :پارک خطی آفتابگردان(رستمی 16)
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 6583 مترمربع

    سایر :
    خطی صدمتری -ضلع شرقی
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :حدفاصل انتهای مصلی تا بلوار 22 بهمن
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 20000 مترمربع

    سایر :
    پارک خطی شیرودی
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :حاشیه بلوار شهید شیرودی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 4500 مترمربع

    سایر :
    آدرس :مقابل قطار شهری تا پایگاه شکاری
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 20000 مترمربع

    سایر :
    آدرس :حاشیه بلوارحر، مقابل حر80
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3000 مترمربع

    سایر :
    آدرس :حاشیه بلوار رستمی،حدفاصل رستمی 2تا رستمی24
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 8000 مترمربع

    سایر :
    آدرس :بلوار حر-حر2
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 10000 مترمربع

    سایر :
    آدرس :کال امیر آباد ،حد فاصل بلوار حافظ تا بلوار عباسپور( بلوارحر- حر 1)
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 39500 مترمربع

    سایر :
    آدرس :صدمتری - پشت بازار حافظ - شهرک شیرین - حاشیه جنب ریل
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2000 مترمربع

    سایر :
    پارک زنبق 1
    تعداد بازدید : 2
    آدرس :شهید رستمی 17
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 1090 مترمربع

    سایر :
    پارک پونه(زنبق2)
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :رستمی 17/1
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 1134 مترمربع

    سایر :
    پارک شکوفه ( چاکری )
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :شهرک شهید بهشتی پشت بلوک 18
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 7611 مترمربع

    سایر :
    پارک لاله
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :حاشیه صدمتری جنب هوا نیروز
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 2272

    سایر :
    پارک محمد آباد
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :مصلی24
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 6500 مترمربع

    نوع پارک = محلی

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    آرامستان باهنر(فاز1)
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :شهرک شهید باهنر حر90
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت =16000 مترمربع

    نوع پارک = محلی

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    آدرس :پانیذ9
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3900 مترمربع

    نوع پارک = محلی

    سال تاسیس = 1395

    سایر :
    پارک شمشاد ( رستمی 22 )
    تعداد بازدید : 1
    آدرس :رستمی22، کنارپارک اقاقیا
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت= 4000 مترمربع

    نوع پارک = محلی

    سال تاسیس = 1392

    سایر :
    پارک خطی حاشیه 22 بهمن
    تعداد بازدید : 265
    آدرس :از صد متری تا چها راه مصلی ( تقاطع 22 بهمن با مصلا )
    تلفن :
    آدرس :ابتدای بلوار 22 بهمن - روبروی 22 بهمن - روبروی ساختمان قطار شهری
    تلفن :
    آدرس :رستمی2
    تلفن :
    پارک رستمی 12
    تعداد بازدید : 205
    آدرس :شهید رستمی 12- سمت راست
    تلفن :
    پارک نیلوفر
    تعداد بازدید : 199
    آدرس :شهید رستمی 5-3-1
    تلفن :
    پارک نرگس
    تعداد بازدید : 235
    آدرس :کارمندان اول- بین مدرس 15 و 17
    تلفن :
    پارک میخک
    تعداد بازدید : 247
    آدرس :شهید رستمی 17
    تلفن :
    پارک نصرت
    تعداد بازدید : 699
    آدرس :بلوار سرخس- انتهای خیابان شهید کارگر-حاشیه کال امیرآباد
    تلفن :