اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    پارک جنگلی آبشار
    تعداد بازدید : 4
    آدرس :اراضی کوهستان - محدوده آبشر
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 250000 مترمربع

    سایر :
    پارک زکریا ( خلیلی)
    تعداد بازدید : 25
    آدرس :انتهای بلوار شهید خلیلی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 890 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    پارک بهشت ( فرهنگسرا)
    تعداد بازدید : 26
    آدرس :خیابان مدرس
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4153 مترمربع

    سال تاسیس: 1383 

    سایر :
    آدرس :حاشیه بلوار نماز- پشت اراضی آبادگران
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت:16000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک قره خان
    تعداد بازدید : 26
    آدرس :خیابان دانش –روبروی مکتب نرجس - پارکینگ شهیددهقانی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 6200 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک رضوی
    تعداد بازدید : 28
    آدرس :امام رضا 12
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت:1230 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    آدرس :خیابان دانش کوچه مکتب نرجس ابتدای کوچه سمت راست
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 5832 مترمبع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    آدرس :بلوار امام خمینی - امام خمینی 80
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت : 5392 متر مربع

    سال تاسیس : 1391

    سایر :
    پارک حافظ - خطی اقبال
    تعداد بازدید : 291
    آدرس :حاشیه کال اقبال -ابتدای بلوار سیدی ( خطی )
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 20027 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    پارک خطی کلانتری
    تعداد بازدید : 155
    آدرس :حاشیه بلوار کلانتری بعد از میدان جهاد
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3200 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    آدرس :خیابان دانش غربی - یه سمت میدان 10 دی -داخل بازار سرشور سمت راست
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2178 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    آدرس :بلوار امام خمینی - امام خمینی 80
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 5460 مترمربع

    سال تاسیس: 1389

    سایر :
    پارک الندشت
    تعداد بازدید : 397
    آدرس :کوهسنگی 8 تا بهشتی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 6845 مترمربع

    سال تاسیس: 1388

    سایر :
    پارک خطی بهار
    تعداد بازدید : 279
    آدرس :ابتدای خیابان ملک الشعرا بهار - از میدان تقی آباد تا سه راهی همت - سمت چپ
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 8439 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    پارک چمران
    تعداد بازدید : 259
    آدرس :خیابان ابن سینا – ابن سینا3
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 7647 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    آدرس :حاشیه مید ان 15 خرداد
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 14926 مترمربع

    سال تاسیس: 1385

    سایر :
    آدرس :بلوار امام خمینی- انتهای امام خمینی 86
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2576 مترمربع

    سال تاسیس: 1387 

    سایر :
    پارک انقلاب
    تعداد بازدید : 334
    آدرس :انتهای بلوار امام خمینی- خروجی ترمینال
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3153 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

     

    سایر :
    پارک رازی (قره‌خان)
    تعداد بازدید : 321
    آدرس :میدان امام رضا (ع)- ابتدای خیابان چمران ( مقابل رازی 10)
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 8934 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

     

    سایر :
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی- کوچه خامنه‌ای
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4309 مترمربع

    سال تاسیس:1373

    سال بازپیرایی: 1386

    سایر :
    پارک اقاقیا
    تعداد بازدید : 317
    آدرس :انتهای خ امام خمینی- امام خمینی 95
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4074 مترمربع

    سال تاسیس: 1379

    سایر :
    پارک دانش
    تعداد بازدید : 327
    آدرس :خیابان دانش غربی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1261 مترمربع

    سال تاسیس: 1369

    سال بازپیرایی:1387

    سایر :
    پارک باغ ملی
    تعداد بازدید : 352
    آدرس :خیابان امام خمینی-جنب بازار جنت
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 19550 مترمربع

    سال تاسیس: 1335

    بازپیرایی: 1382

    سایر :
    پارک کوهسنگی
    تعداد بازدید : 310
    آدرس :انتهای خیابان کوهسنگی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 935394  مترمربع

    سال تاسیس : 1330

    سال توسعه: 1391-1394-1395

    سایر :