5°C 
اوقات شرعی
 
     
   •    
    پارک خطی زیتون
    تعداد بازدید : 458
    آدرس :بزرگراه آزادی بعد از پلیس راه امام هادی حاشیه خیابان گلریز
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 5000 مترمربع

    سایر :
    پارک سه راه دانش
    تعداد بازدید : 470
    آدرس :حاشیه سنتو ورودی خیابان شهید جراح ابتدای آزادی 111
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 3862 مترمربع

    سایر :
    پارک ایستگاه زائر
    تعداد بازدید : 402
    آدرس :سه راه فردوسی جنب بیمارستان طالقانی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 6240 مترمربع

    سایر :
    آدرس :بزرگراه امام علی ( ع ) ورودی امامیه تا ورودی ادیب
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 45000 مترمربع

    سایر :
    پارک خطی اندیشه
    تعداد بازدید : 471
    آدرس :بلوار اندیشه از حسابی تا میثاق
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 20000 مترمربع

    سایر :
    آدرس :بلوار شهید رفیعی ، رفیعی 5 ( تربیت به شهید رفیعی تغییر نام داده )
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 8000 مترمربع

    سایر :
    پارک خطی بزرگراه آزادی
    تعداد بازدید : 395
    آدرس :حد فاصل بیمارستان رضوی تا خیابان امام هادی
    تلفن :
    پارک خطی شریعتی 11
    تعداد بازدید : 324
    آدرس :شریعتی 11
    تلفن :
    پارک فلاحی 50 ( شهاب )
    تعداد بازدید : 268
    آدرس :بلوار فلاحی - فلاحی 50
    تلفن :
    پارک شاهد 65 ( پیچک )
    تعداد بازدید : 394
    آدرس :شاهد 65
    تلفن :
    پارک بحر آباد ( لاله )
    تعداد بازدید : 622
    آدرس :خیابان سعادت - سعادت 21 - روبروی پارک بحر آباد
    تلفن :
    آدرس :از میدان حجاب تا دکتر حسابی
    تلفن :
    پارک خطی انتهای حجاب
    تعداد بازدید : 336
    آدرس :انتهای بلوار حجاب از حجاب 68 تا ابتدای میثاق
    تلفن :
    پارک خطی انتهای امامیه
    تعداد بازدید : 343
    آدرس :انتهای بلوار امامیه - از امامیه 68 تا تقاطع میثاق
    تلفن :
    آدرس :بلوار راستی تا دکتر حسابی
    تلفن :
    پارک شاهد 10
    تعداد بازدید : 214
    آدرس :شاهد 10 تا حسابی جنوبی
    تلفن :
    آدرس :روبروی سه راه شاهد شمالی
    تلفن :
    پارک مروارید
    تعداد بازدید : 243
    آدرس :بلوارشاهد - شاهد 15
    تلفن :
    پارک خطی حسابی
    تعداد بازدید : 268
    آدرس :تقاطع حجاب وامامیه
    تلفن :
    پارک خطی حجاب
    تعداد بازدید : 251
    آدرس :حد فاصل میدان حجاب تا حجاب 64
    تلفن :
    پارک خانواده
    تعداد بازدید : 312
    آدرس :بلوار اندیشه- جنب مجتمع موجهای آبی
    تلفن :
    پارک خطی حاشیه امامیه
    تعداد بازدید : 306
    آدرس :بلوار امامیه- تقاطع حسابی تا میثاق
    تلفن :
    آدرس :بلوار دکتر حسابی-حد فاصل اندیشه وحجاب
    تلفن :
    پارک آبنوس ( اندیشه 89)
    تعداد بازدید : 360
    آدرس :اندیشه 89
    تلفن :
    پارک آویشن (خطی حجاب )
    تعداد بازدید : 278
    آدرس :بلوار حجاب- حد فاصل دکتر حسابی تا میدان حجاب
    تلفن :