اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    جنگل آزادگان
    تعداد بازدید : 60
    آدرس :آموزگار 74 تا 78
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2000 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    پارک منظریه(ادامه دار)
    تعداد بازدید : 45
    آدرس : بلوار منظریه - صدف 31
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2700 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک انتهای رازی
    تعداد بازدید : 50
    آدرس :انتهای بلوار معلم
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2820 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک پروانه
    تعداد بازدید : 57
    آدرس :جلال آل احمد 68
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 17282 مترمربع

    سال تاسیس: 1386

    سایر :
    آدرس :بلوار آموزگار حدفاصل سید رضی تا شهید قانع
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4700 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک خطی ارمغان فاز1 و 2
    تعداد بازدید : 45
    آدرس :بزرگراه امام علی - حاشیه شهرک ارمغان
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 14237 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    پارک ستاری 20
    تعداد بازدید : 56
    آدرس :ستاری 20
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4700 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    پارک منظر سید رضی
    تعداد بازدید : 41
    آدرس :انتهای بلوار سید رضی راستگرد صد متری
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2000 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    فرهنگسرای ترافیک
    تعداد بازدید : 282
    آدرس :بلوار دانشجو- دانشجو 29
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 7900 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک ضلع غربی باغ گلها
    تعداد بازدید : 43
    آدرس :معلم 73 - ضلع غربی باغ گلها
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4000 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک ستاری 19( آموزگار )
    تعداد بازدید : 41
    آدرس :ابتهای خیابان ستاری 19
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2000 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک مقابل زندان
    تعداد بازدید : 42
    آدرس :بلوار قانع مقابل زندان مرکز مشهد
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2000 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک بزرگ چهل بازه
    تعداد بازدید : 50
    آدرس :بلوار نمایشگاه - نمایشگاه 15
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 120000 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سال توسعه: 1396

    سایر :
    آدرس :حاشیه صدمتری امام علی ، سید رضی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 7000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    باغ گلها
    تعداد بازدید : 473
    آدرس :بلوار معلم حدفاصل معلم 71 - 73
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 21928 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک معلم فاز 2
    تعداد بازدید : 358
    آدرس :حد فاصل معلم 82 تا وکیل آباد - حاشیه بلوار رازی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت : 10000 متر مربع

    سال تاسیس : 1391

    سایر :
    پارک خطی زیبا شهر (فاز 2)
    تعداد بازدید : 348
    آدرس :حاشیه کال زیبا شهر - بین جلال آل احمد تا امامت
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 10705 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    پارک خطی زیبا شهر (فاز 3)
    تعداد بازدید : 301
    آدرس :حاشیه کال زیبا شهر - بین امامت تا آزادی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 9858 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    آدرس :سید رضی تا جلال احمد امامت تا آزادی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 11345 مترمربع

    سال تاسیس: 1389

    سایر :
    پارک انتهای معلم
    تعداد بازدید : 401
    آدرس :فضای سبز انتهای معلم
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 10741 مترمربع

    سال تاسیس: 1389

    سایر :
    آدرس :انتهای بلوار دانشجو- جنب تأسیسات برق
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 26265 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    پارک گلسا
    تعداد بازدید : 443
    آدرس :بلوار دانشجو- دانشجو 29
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 6700 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    پارک گلفام
    تعداد بازدید : 356
    آدرس :انتهای بلوار سید رضی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3584 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    آدرس :امامت 50 (سیدرضی 45 و47)
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3252 مترمربع

    سال تاسیس: 1386

    سایر :
    آدرس :امامت 48 (سیدرضی 45 و 47)
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2420 مترمربع

    سال تاسیس: 1386

    سایر :