اوقات شرعی
 • چهارشنبه،05 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •    
    پارک اقدسیه 33
    تعداد بازدید : 2
    آدرس :اقدسیه 33
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت = 4300 مترمربع

    سال تاسیس = 1397

    سایر :
    اقدسیه 21
    تعداد بازدید : 38
    آدرس :اقدسیه 21
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4000 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    پارک خطی حاشیه میثاق
    تعداد بازدید : 27
    آدرس :حدفاصل میدان مجیدیه تا میدان نمایشگاه
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 5000 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    آدرس :سراه فردوسی تا شاهنامه 42
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 33000 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    آدرس :بین سجادیه 26 و 28
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 5600 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سایر :
    پارک خطی نمایشگاه
    تعداد بازدید : 28
    آدرس :حاشیه بلوار نمایشگاه جنب نمایشگاه بین المللی
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 11250 مترمربع

    سال تاسیس: 1391

    سایر :
    پارک گل خورشیدی
    تعداد بازدید : 36
    آدرس :بوستان 20
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2043 مترمربع

    سال تاسیس: 1389

    سایر :
    پارک لاله
    تعداد بازدید : 35
    آدرس :مجیدیه 45
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 6300 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    پارک سجادیه 7
    تعداد بازدید : 46
    آدرس : سجادیه 7
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3000 مترمربع

    سال تاسیس: 1394

    سایر :
    پارک آرامش
    تعداد بازدید : 41
    آدرس : بلوار صادقیه - نبش صادقیه 3
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 20000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سال توسعه: 1394

    سایر :
    پارک صادقیه
    تعداد بازدید : 40
    آدرس :صادقیه 18
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 37500 مترمربع

    سال تاسیس: 1395

    سال توسعه: 1396

    سایر :
    خطی میثاق
    تعداد بازدید : 28
    آدرس :باند شرقی بلوار میثاق از امامیه تا حجاب
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4500 مترمربع

    سال تاسیس: 1396

    سایر :
    پارک هاشمی نژاد
    تعداد بازدید : 36
    آدرس :شاهنامه 62
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1375 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک اقاقیا ( امیریه 33 )
    تعداد بازدید : 32
    آدرس :انتهای امیریه 33
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 13000 مترمربع

    سال تاسیس: 1393

    سایر :
    پارک موضوعی مینیاتوری
    تعداد بازدید : 27
    آدرس :سجادیه 26
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 80000 مترمربع

    سال تاسیس: 1384

    سایر :
    پارک رز ( طاش )
    تعداد بازدید : 389
    آدرس :سجادیه 29
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 1500 مترمربع

    سال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک یاس
    تعداد بازدید : 465
    آدرس :اقدسیه 36
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت:1850 متر مربع

    سسال تاسیس: 1392

    سایر :
    پارک آفرینش
    تعداد بازدید : 377
    آدرس :میثاق 6
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت : 5000 متر مربع

    سال تاسیس : 1391

    سایر :
    پارک ستایش ( امیریه 9 )
    تعداد بازدید : 443
    آدرس :امیریه 9
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 5000 مترمربع

    سال تاسیس: 1391

    سایر :
    آدرس :بوستان 19-17
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4500 متر مربع

    سال تاسیس: 1391

    سایر :
    بوستان 29
    تعداد بازدید : 237
    آدرس :جاهد شهر - بوستان 29
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 800 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    پارک باران
    تعداد بازدید : 212
    آدرس :امیریه33
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 4000 مترمربع

    سال تاسیس: 1390

    سایر :
    پارک شبنم (اقدسیه)
    تعداد بازدید : 423
    آدرس :بلوار میثاق- حاشیه خیابان اقدسیه - سمت راست - بین اقدسیه 9-7
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 3500 مترمربع

    سال تاسیس: 1388

    سایر :
    پارک قاصدک( بوستان 18)
    تعداد بازدید : 381
    آدرس :انتهای خیابان بوستان 18
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 2310 مترمربع

    سال تاسیس: 1387

    سایر :
    پارک نیایش
    تعداد بازدید : 409
    آدرس :مجیدیه 14 - جنب میدان بوستان
    تلفن :
    توضیحات :

    مساحت: 33337

    سال تاسیس: 1387

    سایر :