اوقات شرعی
 • چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   •  
   • فهرست سایر مطالب علمی

    محافظت از گیاهان در برابر گرما

    چگونه می توان از گیاهان در مقابل گرما محافظت نمود حرارت خیلی زیاد سبب بروز بیماریهای متعدد در گیاهان برگی می شود . در اثر حرارت زیاد سوختگی نوک برگها در گیاهان برگی آپارتمانی بوجود می آید : رسیدن ...
    تعداد بازدید :1961

    آشنایی با محیط کشت

    آشنایی با محیطهای کشت در باغبانی در باغبانی از محیط کشتهای مختلف به منظور ریشه دارکردن قلمه ها، جوانه زنی بذرها، ترکیب با خاک گلدانها، کشتهای هیدروپونیک و ... با توجه به خصوصیاتی که دارند استفاده می ...
    تعداد بازدید :1203

    پرورش قارچ ها

    پرورش قارچ موادپروتئینی،یکیازمهمتریناجزایموادغذاییمورداستفادهانسانهااست. نیازطبیعی بدنانسانبهاینمواد،مبینضرورتاستفادهآنهادرسبدغذاییخانوادههااست. قارچها در تغذیه انسان نقش مهمی ایفا می کنند. قارچها ...
    تعداد بازدید :688

    آشنایی با کاکتوس ها

    آشنایی با کاکتوسها امروزه گردآوری و تربیت کاکتوسها فعالیتی دلپذیر و سرگرمی خوبی برای دوستداران طبیعت وهمه کسانی است که پس از کارهای سخت روزانه نیاز به نزدیک شدن به طبیعت دارند. کاکتوسها متعلق به ...
    تعداد بازدید :2568

    آشنایی با گیاهان دارویی

    کاربرد گیاهان دارویی در فضای سبز بسیاری از گیاهان زینتی که هم اکنون در فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند، دارای ارزش دارویی می باشند که با شناخت این گیاهان زینتی چند منظوره و استخراج مواد ...
    تعداد بازدید :2663