1°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • تهیه کتابچه جنگلداری ده ساله پارک جنگلی طرق
    تهیه کتابچه جنگلداری ده ساله پارک جنگلی طرق

    چکیده:

    پارکهای شهری و پارکهای جنگلی دو رویکرد نسبتا متفاوت و مکملی را بر عهده دارند، در پارکهای شعری گذراندن وقت فراغت (روزانه و هفتگی) افراد جامعه مد نظر است اما در پارکهای جنگلی گذراندن اوقات فراغت در درجه دوم اهمیت قرار داشته و بلکه حفظ طبیعت و بوجود آوردن جلوه¬هایی از طبیعت در اولویت اول می باشد. با این وجود ایجاد فرصتهای تفرجی خواص مانند اطراق و تفرق گسترده در کنار اثرات زیست محیطی از ملموس ترین کاربریهای این پارکها در حاشیه شهرهای بزرگ می باشد. با توجه به تفاوت رویکردها و اولویتهای بهره برداری این پارکها نسبت به پارکهای شهری و بهره برداری از جنگلها مدیریت نگهداری آنها نیز به نوعی بایستی متفاوت از پارکهای شهری و جنگلداری جنگلها باشد. کلان شهرهای ایران از جمله مشهد در شرایط اقلیمی قرار دارند که برای شکل گیری جنگلهای طبیعی با محدودیتهای شدید مواجه است، ولی به علت ضرورت وجود جنگل در حاشیه این شهرها اقدام به احداث جنگلهای دست کاشت (مصنوعی) شده است از این رو مدیریت نگهداری این جننگلها نیاز به ضوابط متفاوتی نسبت به طرحهای جنگلداری و کتابچه های پیمان نگهداری پارکهای شهری می باشد. در این مطالعه سعی بر آن شده با توجه به محدودیتهای اقلیمی به خصوص کمبود آب مورد نیاز بقاء جنگل دست کاشت، محدودیتهای تنوع گونه ای، محدودیتهای حاصلخیزی خاک، فشار جمعیتی بهره بردار، تنشهای محیطی اقلیم خشک و نیمه خشک در راستای نیل به پایداری هر چه بیشتر اکوسیستم جنگلی ایجاد شده طرح بهره برداری (جنگلداری) بر اساس بهره برداری از اثرات زیست محیطی و اجتماعی جنگل با ولویت شادابی و افزایش سن دیرزیستی درختان تدوین گردد. طی این مطالعه اقداماتی شامل: تفکیک قطعات (سری) و بخش¬ها (پارسل) موجود در سطح پارک جنگلی غدیر بر روی نقشه انجام گردید. به وسیله نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی از عکسهای هوایی رقومی در اندازه گیری سطح تاج پوشش استفاده شد. به روش آماربرداری صد در صد ترکیب گونه ای موجودی سرپا، تراکم درختان، طبقات ارتفاعی، طبقات قطر تاج، طبقات قطر برابر سینه اندازه گیری شدند. میزان آسیبهای زیستی و غیر زنده به درختان نیز ثبت گردید .

     

     

    تعداد بازدید :31
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: