1°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • شاخصهای زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد

     

    طرح بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ مالیات سبز و عوارض آلایندگی جهت بهبود شاخصهای زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد

    طرح بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ مالیات سبز و عوارض آلایندگی جهت بهبود شاخصهای زیست محیطی و رفاهی شهر مشهد

    چکیده:

    یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید ، بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.مهمترین موضوعاتی که امروزه در ارتباط با کیفیت محیط زیست مطرح می باشد ، بحث مربوط به توسعه شهرنشینی و آلودگی هوای شهری و متعاقب آن آب و هوای شهری است . فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت انواع آلودگی ها از جمله آلودگی هوا را افزایش داده و میزان آن را بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط زیست نموده است . آلودگی هوای شهری یکی ازبزرگ ترین پیامدهای شهر نشینی می باشد که در نتیجه آن هر روز بر تعداد افرادی که بر اثر ناراحتی های تنفسی ، قلبی و ریوی ، جان خود را از دست می دهند ، افزوده می شود . شهر مشهد از جمله کلان شهرهای ایران است که به دلیل کثرت آلاینده ها و منابع آلوده کننده هوا در ردیف سه شهر آلوده کشور قرار دارد . در این مطالعه ، یکی از انواع مالیات های سبز غیر مستقیم ( مالیات بر مصرف سوخت ) مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است با استفاده از اطلاعات جدول داده – ستانده سال 1380 خراسان رضوی و در غالب مدل تعادل عمومی محاسباتی ، تاثیر مالیات سبز بر تقاضا سوخت های فسیلی ، آلاینده های مختلف و رفاه در دو حالت با و بدون اثرات زیست محیطی و از دو بعد سلامت جامعه و گرایش محیط برای سه سیاست ، وضع مالیات در نرخهای مختلف ، حذف یارانه سوخت های فسیلی و معافیت مالیاتی بررسی شود . با توجه به نتایج حاصل از مدل ، با وضع مالیات سبز تقا ضای سوخت و در نتیجه ی آن آلودگی کاهش می یابد . با افزایش نرخ مالیات میزان این کاهش افزایش می یابد. رفاه بدون در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی با وضع مالیات کاهش می یابد ، اما با لحاظ اثرات زیست محیطی رفاه افزایش می یابد . بهترین سناریوی معافیتی برای نرخ بهینه مالیات ، زمانی است که از بخشهای آلاینده مالیات بهینه 15 % و از سایر بخشها مالیات 5 % دریافت شود . در پایان نیز نظرات عاملان ایجاد آلودگی نسبت به اخذ مالیات سبز با روش پیمایشی بررسی گردید و نتایج نشان داد که شهروندان با اخذ این نوع مالیات موافق و واحد های صنعتی مخالف هستند همچنین از بین راه های اخذ مالیات بیشتر خانوارها روشهای پرداخت نقدی به طور مساوی ، بر حسب سرانه تولید زباله و تولید فاضلاب را ترجیح می دهند و واحدهای صنعتی اخذ این نوع مالیات را با توجه به سود واحد تولیدی پیشنهاد کرده اند .

     

     

     

    تعداد بازدید :4007
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: