5°C ابری
اوقات شرعی
 
     
   •  
   • فهرست دستور العمل مبارزه با آفات

    آفت چمن

    برنامه سم پاشی سطوح چمن در سه ماهه اول سال 90 نام آفت : 1 - آبدزدک Gryllotalpa gryllotalpa نحوه خسارت : خسارت این آفت در ...
    تعداد بازدید :3438

    آفت سوزنی برگها

    برنامه سم پاشی سوزنی برگها در سال 91 نام آفت : 1- شته کاج Schizolachnus pineti نحوه خسارت : با تغذیه ازشیره همچون سایر خانواده بزرگ شته ها، علاوه برضعف عمومی درختان آلوده ، بواسطه ترشح موادچسبناک ...
    تعداد بازدید :2174

    آفت درخت نارون

    برنامه سم پاشی درخت نارون در سال 91 نام آفت : 1- برگخوار نارون Galerucella luteola نحوه خسارت : - باتغذیه ازبرگ ،باعث خشکی برگ وبه خصوص در درختانی که در رفیوژ خیابانها و در معرض دید همگان قرار ...
    تعداد بازدید :7114

    آفت درخت صنوبر

    برنامه سم پاشی درخت صنوبر در سال 91 نام آفت : 1- شته گال کیسه ای صنوبر Pemphigus borealis نحوه ی خسارت : خسارت این آفت مانندسایر افراد خانواده شته ها بصورت ضعیف شدن گیاه ودر ادامه عامل حمله ...
    تعداد بازدید :7306

    آفت درخت زبان گنجشک

    - پسیل زبان گنجشک Phyllopsis fraxini نحوه ی خسارت حشرات وپوره ها ضمن مکیدن شیره گیاه ،با واردنمودن بزاق خود باعث برهم زدن هورمون های گیاهی گردیده ودرنتیجه سبب لوله شدن حاشیه برگها وتبدیل ...
    تعداد بازدید :4961

    آفت درخت بید

    نام آفت : 1 - شته سیاه بید Chaitophorus niger نحوه خسارت : دوره کامل زندگی این شته روی انواع درختان بید سپری می شود و در واقع شته دارای چرخه زندگی هولوسیکلیک می باشد .شته مزبور بروی برگ ها وشاخه ...
    تعداد بازدید :12497